apac.cat No hi ha comentaris
  • Amb l’objectiu de controlar l’ús dels contractes a temps parcial el Govern va posar en marxa, a finals de 2016, una mesura que la patronal considera que torna a penalitzar les pimes incrementant els seus costos i afectant directament el seu clima laboral.
  •  La preocupació per part del teixit empresarial sobre la inseguretat jurídica que està generant aquesta instrucció de treball ha quedat palès en l’assistència de més de dues-centes persones a una sessió amb Ma Luz Bataller, directora general de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya.
  •  Segons el sondeig realitzat pel Club Cecot RH, el 59% de les empreses que han respost  afirma que la instrucció incrementa la càrrega burocràtica i un 23% que malmet el clima laboral i afecta la confiança entre empresaris i treballadors.

Terrassa, 8 de març de 2017. El Club Cecot de Recursos Humans ha organitzat aquest matí una sessió informativa, a la que han assistit més de dos-cents representants d’empreses associades a la patronal Cecot, per conèixer l’àmbit i els criteris d’actuació de la Inspecció de Treball en relació a la instrucció aprovada a finals del 2016 pel Govern i que fa referència al control de presència dels treballadors.

Aquesta instrucció preveu intensificar el control del compliment de la normativa relacionada amb el temps de treball i això implica que totes les empreses hauran d’establir els sistemes necessaris per controlar els temps real de dedicació dels seus treballadors, comptabilitzant de forma fefaent les hores treballades, i de manera especial les hores extres. A partir d’ara, els inspectors de treball demanaran a les empreses en les seves inspeccions el registre de la jornada diària del seu personal.

Tot i entendre els motius que l’originen i l’han impulsat, la normativa ha derivat a un  malestar generalitzat en el teixit empresarial, sobre tot pimes, per l’augment del cost afegit, tant de la implementació inicial, com de gestió administrativa i de seguiment que els suposa, i per l’increment del grau d’incertesa jurídica entre les empreses respecte a l’aplicació dels sistemes de control i a l’actuació de la Inspecció de Treball al respecte.

És aquí on s’ha centrat la major part del torn de preguntes de la sessió i ha estat aquí on la directora general de la Inspecció de Treball de la Generalitat, Ma Luz Bataller, més ha hagut de fer incidència sobre la particularitat dels casos i la garantia d’un tractament igualitari en els casos per part del cos d’inspecció.

Bataller ha demanat que “s’ha d’entendre la inspecció de treball com una eina de control amb voluntat d’ajudar, que no es fa en contra de ningú sinó en benefici de treballadors i empresaris per ajudar a millorar la gestió i control”, i ha afegit que “per combatre el frau, cal la implicació de tots els estaments de la societat”.

De les dues instruccions que existeixen, la 1/2015 i la 3/2016 que es complementen i que contemplen el control de la jornada laboral, Bataller ha concretat que l’objecte de la campanya creada a partir de l’última, és intensificar el control a les empreses entre 4 i 50 treballadors; del sector alimentació, tèxtil, del calçat, arts gràfiques, tallers mecànics, activitats sanitàries i serveis de vigilància mitjançant visites del cos d’inspecció. Tanmateix, hi ha altres factors que poden generar expedients a altres tipus d’empreses. L’incompliment de la instrucció per part de l’empresa serà tractat de sanció greu i aquesta sanció no serà per l’empresa en la seva globalitat sinó pel centre de treball on s’hagi detectat l’incompliment.

Sobre la diversitat de tipologies d’empreses, Bataller ha admès que “hem d’adaptar el registre a les necessitats de cada empresa” i ha afirmat que “actualment, hi ha múltiples sistemes de control de temps.”

“Reconec que la d’avui ha estat una sessió amb moments de tensió concrets”, ha explicat Xavier Cots, president del Club Cecot de RH, “però calia fer-la per la gran demanda rebuda per part de les empreses associades, així com per fer arribar aquest malestar a la Inspecció i, sobre tot els dubtes, que es plantegen a les empreses en el seu dia a dia i que dista molt de ser replicable d’unes a altres. Les casuístiques són infinites i intentar traslladar una instrucció teòrica i escrita de manera genèrica a cada cas genera tal quantitat de dubtes que la pròpia Inspecció ha hagut de veure que la realitat empresarial és més complexa del que a vegades es planteja”.

Des del Club Cecot de Recursos Humans es considera important evolucionar cap a unes relacions laborals més pròpies del segle XXI on es prima l’apoderament de la gent, la  coresponsabilitat o la confiança per sobre d’un control de presència en el lloc de treball,  més propi d’un sistema productiu del segle passat. Òbviament hi ha empreses que per la seva dimensió o activitat necessiten fer aquest control perquè els processos funcionin, però si la resta d’empreses no tenen implementat un sistema de control és que molt probablement no el necessiten. En tot cas, no es pot penalitzar amb un sistema global a empreses que per la seva activitat o composició incrementaran la seva gestió administrativa i burocràtica.