Emprenedoria

  • Assessorament per avaluar la viabilitat de nous projectes empresarials (emprenedoria.org)
  • Reempresa: facilitem l’accés a negocis viables ja existents per donar-los continuïtat (reempresa.org)
  • Business Angels: facilitar l’accés al finançament a través d’inversors privats amb assessorament expert (bancat.com)