Foment de l’activitat comercial (937 361 100):

  • Organització i assistència a fires sectorials nacionals i internacionals.
  • Ajudes i subvencions de programes regionals, estatals i europeus.
  • Assessorament en comerç interior: legislació, ajuts al comerç, etc. (comercinterior@cecot.org)
  • Assessorament en màrqueting per Internet (marquetingonline@cecot.org)
  • Assessorament en vendes (vendes@cecot.org)