Informació i tramitacions (937 361 100):

 • Informació permanent sobre novetats sectorials: normativa, fires, congressos, ajuts i subvencions, etc.
 • Certificat d’empresa associada.
 • Informació laboral i de convenis col·lectius
 • Directori d’empreses associades: llistat d’empreses per activitat o població
 • Informes comparatius de dades econòmico-financeres de qualsevol empresa.
 • Cessió i lloguer de sales.
 • Cecotimpulsa: informació sobre les mesures que s’impulsen des de la
 • Cecot en benefici de la competitivitat de les empreses (comunicacio@cecot.org)
 • Tramitacions Digitals: (937 366 046 o a twitter @tramitscecot)
 • Servei de Certificació Digital: certificats de persona física i jurídica d’alta seguretat.
 • Servei de comunicacions electròniques certificades: facilitar a les empreses associades els serveis de certificació de comunicacions electròniques, sota condicions avantatjoses.
 • Servei de reclamació de deutes a nivell nacional i internacional.
 • Tramitació, modificació i renovació del REA.