Recursos Humans i RSE (937 366 015)

 • Selecció de personal per a les empreses.
 • Borsa de treball – Intermediació laboral (cecot.org/cvwww.cecot.org/oferta)
 • Borsa de professionals a l’exterior (borsadeprofessionals.cat)
 • Plans de recol·locació col·lectius i individuals.
 • Plans d’igualtat i de conciliació entre la vida laboral i personal.
 • Memòries de responsabilitat social empresarial i assessorament RSE.
 • Assessorament sobre la LISMI.
 • Diversity management.
 • Voluntariat corporatiu.
 • Proveïdoria responsable.
 • Servei d’acompanyament per al desplegament d’accions de RSE.