Dins de l’àmbit dels nostres serveis institucionals, dia a dia fem les següents actuacions:

  • T’assessorem i acompanyem per accedir i realitzar tràmits amb el sector públic.
  • Participem, influenciem i impulsem polítiques en benefici de les pimes i autònoms de Catalunya, a través de la nostra presència en més de 400 taules de negociació.
  • Oferim assessoria a gremis i associacions, servei de negociació i ajust a convenis col·lectius (conflictes laborals), i servei d’estudis a través de l’Observatori de la PIMEC.
  • Defensa i representació d’àmbits concrets a través de les nostres Comissions Sectorials, i de col·lectius específics, com Autònoms PIMEC i PIMEC Joves.

Concretament:

> Punt d’Atenció a l’Emprendedor (PAE) NOVETAT!

Servei d’accés a la contractació pública

Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica. PIMEC et permet evitar la prescripció de l’Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica i demanar-ne la devolució.

> Serveis a gremis i associacions

> Serveis a col·lectius, autònoms i joves

> Comissions

> Sectorials