apac.cat No hi ha comentaris

Revisió de la normativa europea d’il·luminació

La comissió Europea està revisant la directiva europea d’il·luminació, EU1194/2012 dins el Pla de Treball de Eco-disseny del Directori d’Energia de la UE. Aquesta legislació proposa que a partir de setembre de 2020 només s’autoritzarà la venda a la Unió Europea dels instruments d’il·luminació que tinguin un determinat nivell d’eficiència energètica. Això podria tenir conseqüències greus pel sector perquè s’haurien de canviar les infraestructures i els estocs d’il·luminació a tots els teatres europeus.

Segons la plataforma ALD, The Association Lighting Designers, fins i tot si els teatres poguessin assumir econòmicament el canvi, el nivell d’eficiència marcat es tant elevat que en l’actualitat no hi ha productes capaços d’acomplir-lo. Per això, aquesta entitat ha engegat una campanya #SaveStageLighting, a la que dona suport l’entitat Asociación de Autores de Iluminación. Fins el 7 de maig es pot signar la petició perquè la nova normativa reculli una excepció pel sector de l’espectacle com inclou la normativa vigent a Europa (EU11942012).

Firmar la petició: https://www.change.org

 

Actualment, aquesta legislació es troba en període de consulta pública fins dilluns 7 de maig.